PSL20171211-225x300.jpg

Dula shines as PSL cops 16 golds in Dubai meet